1. Toiminnoiltaan rikas kontaktirekisteri

 • selkeä ja tehokas käyttöliittymä
 • kattavat perusominaisuudet
 • monipuoliset tietokentät, asiakaskohtaiset lisäkentät
 • monipuoliset hakutavat
 • ei rajoituksia kontaktien määrälle
 • käyttöoikeuksien hallinta käyttäjätunnuksien ja käyttäjäryhmien avulla
 • ryhmät, aliryhmät, ryhmiin liittyvät automaatiot
 • valmis integrointi uutiskirje- ja kyselytoiminnalllisuuksiin
 • tietojen tuonnit ja viennit ks. 6
 • monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten:
  • henkilön merkitseminen väliaikaiseen tilaan (virkavapaa tms.)
  • pariskuntien merkitseminen
  • kontaktien vertailunäkymä
  • mahdollisuus henkilötietojen vaihtoehtoiseen kirjoitustapaan (esim. kyrillisin kirjaimin)
  • muistutukset tärkeiden kontaktien lähestyvistä tasavuosisyntymäpäivistä (50v, 60v jne.)
  • henkilön merkitseminen kuolleeksi

2. Hyvät menetelmät GDPR:n hallintaan

 • henkilötietojen keskittäminen yhteen järjestelmään helpottaa vastuiden hallitsemista organisaation sisällä
 • Gruppon käyttöliittymässä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteisiin (GDPR) vaikuttavat tiedot on koottu selkeästi yhteen näkymään
 • lokin avulla voidaan selvittää kuka käyttäjistä on muokannut, vienyt tai silmäillyt henkilötietoja
 • valmiit toiminnot tilannetta varten, jossa henkilö haluaa käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi tai oikeuttaan tarkistaa henkilötietonsa
 • asiakassopimuksen yhtydessä allekirjoitetaan “Sopimus henkilötietojen käsittelystä”, joka määrittelee GDPR:n mukaisesti rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuudet

3. Turvallinen toimintaympäristö

 • palvelun toimivuusaika on yli 99.96%
 • tiedot on tallennettu Suomessa sijaitseville, Helsingin kaupungin tytäryhtiön ylläpitämille palvelimille
 • palvelu sisältää monikertaiset varakopiot
 • selkeä käyttöliittymä ehkäisee käyttäjien tekemiä virheitä
 • käyttäjille voidaan asettaa eriasteisia käyttöoikeuksia
 • lokin avulla nähdään tehdyt muutokset, tietojen viennit ja tietojen katselukerrat

4. Laadukas joukkosähköpostitus

 • Gruppon joukkosähköpostiviestien välittämisestä vastaa iso ja turvallinen toimija Campaign Monitor
 • Campaign Monitor takaa viestien välitettävyyden pysymisen jatkuvasti korkealla tasolla
 • vapaasti muokattavat viestipohjat mahdollistavat visuaalisesti korkeatasoiset, yksilölliset ja mobiililaitteille mukautuvat viestit
 • helppokäyttöiset liittymislomakkeet websivuille ja integroinnit sosiaalisen median palveluihin
 • viestikohtaisten lähetysraporttien avulla voidaan seurata avanneita, klikanneita ja peruneita
 • kontaktit, joiden sähköpostiosoitteesta on vastaanotettu peruminen tai palautuminen nousevat esille varoitussymbolien avulla

5. Monikäyttöinen kyselytyökalu

 • Gruppon mukana asiakkaan käyttöön tulee avoimen lähdekoodin kyselytyökalu LimeSurvey
 • LimeSurvey on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen
 • ei rajoituksia kyselyiden, kysymysten tai vastausten määrälle
 • kyselylomakkeilla voidaan toteuttaa mm. asiakaskyselyt, ilmoittautumiset, hakemukset ja tiedonkeruukampanjat
 • asiakkaan oma visuaalinen ilme (asetettavissa myös kyselykohtaisesti)
 • kyselyiden sisältämät henkilötiedot muuttuvat haluttaessa automaattisesti Gruppo-kontakteiksi ja ovat siten heti käytettävissä monipuolisesti viestinnässä
 • hakemuksien käsittelyä varten Gruppo sisältää erityisen käyttöliittymän ja käyttäjäoikeustason, jolla ulkopuolinen asiantuntija pääsee näkemään ja arvioimaan vain hänelle määritellyt hakemukset

6. Tietojen tuonnit ja viennit

 • kontaktietoja voidaan tuoda Gruppoon monin eri tavoin:
  • käsin syöttämällä
  • Excel-tiedostoista
  • LimeSurvey-kyselyistä
  • uutiskirjeiden tilauslomakkeilta
  • pankin maksutapahtumatiedostoista
  • asiakkaille luoduilta erikoislomakkeilta
  • rajapintojen kautta muista järjestelmistä
 • kontaktietoja voidaan viedä Grupposta monissa eri muodoissa:
  • tarratulosteina
  • sähköpostilistoina
  • Excel-tiedostoina
  • pdf-listoina
  • nimikortteina
  • QR-koodien avulla mobiililaitteeseen
  • rajapinnan avulla ulkopuoliseen järjestelmään

7. Laskutus ja joukkolaskutus

 • Gruppo mahdollistaa sekä yksittäislaskujen, että joukkolaskujen luomisen ja lähettämisen
 • joukkolaskut soveltuvat esim. jäsen- ja osallistumismaksulaskuihin
 • joukkolaskujen lähetys sähköpostilaskuina
 • yksittäislaskujen lähetys sähköisinä
 • suoritusten automaattinen kirjaaminen pankin tapahtumatiedostosta

8. Puhelin- ja sähköpostituki

 • palveluun sisältyy puhelimitse annettava tuki
 • kontaktienhallintaan liittyvien kysymysten lisäksi neuvomme kyselyiden toteuttamiseen ja sähköpostiviestien massalähetyksiin liittyvissä kysymyksissä
 • vuosien yhteistyö viestinnän ammattilaisten kanssa on kerryttänyt meille runsaasti tietoa ja kokemusta alan parhaista käytännöistä – tätä tietoa mielellämme jaamme asiakkaillemme