Käyttöönotto

Käyttöönottoon liittyy yleensä neljä työvaihetta, joiden suorittamiseen mielellämme osallistumme. Varsinaista käynnistysmaksua ei ole.

 1. Ns. “sidosryhmäsanaston” laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Sidosryhmäsanaston avulla kontakteille merkitään syy, miksi henkilö on rekisterissä. Sama tieto palvelee mm. GDPR:n noudattamista.
 2. Olemassaolevan kontaktiaineiston tuonti. Halutessaan asiakas voi itse tuoda aineiston Gruppoon Excel-tiedostojen avulla. Mikäli aineistoa on useassa eri lähteessä tai se sisältää paljon päällekkäisyyttä, avustamme tietojen käsittelyssä voi olla suurta hyötyä.
 3. Käyttöönottokoulutuksen yhteydessä on perehdytään Gruppon perusominaisuuksiin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus yhdessä katsoa, miten eri tavoin asiakas voi toiminnoissaan hyödyntää Gruppon ominaisuuksia.
 4. Uutiskirjepalvelussa käytettävien viestipohjien laatiminen. Halutessaan asiakas voi luoda tarvitsemansa viestipohjat itse. Voimme toteuttaa viestipohjat myös asiakkaan omien mallien mukaisesti.

Käyttäjätunnukset

25.5.2019 voimaan tullut Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa organisaatioita henkilötietojen käsittelyssä monin tavoin. Mm. saman käyttäjätunnuksen jakaminen useamman käyttäjän kesken ei ole enää sallittua.

Asiakkaan näkökulmasta käyttäjätunnusten avaaminen myös satunnaisille käyttäjille saattaa olla kustannuskysymys. Hinnoittelussa asia on ratkaistu siten, että käyttöönoton yhteydessä, yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan Gruppoa tiiviisti käyttävien lukumäärä. Vuosihinta määräytyy tämän arvion perusteella. Satunnaisille käyttäjille tunnuksia voidaan luoda vapaasti ilman, että sillä on vaikutusta hintaan. Tehokäyttäjien määrä tarkistetaan/arvioidaan uudelleen aina vuosilaskun yhteydessä.

Yhden käyttäjätunnuksen hinta on 15€/kk alv. 0.

Sähköpostiviestien massalähetys

Tämä ominaisuus voidaan valita joko lähetyksiin perustuvalla hinnoittelulla tai kiinteällä kuukausihinnalla.

Lähetyksiin perustuvassa hinnoittelussa hinta määräytyy viimeisen 12 kuukauden aikana lähetettyjen viestien kokonaismäärän mukaan. Kun lähettyjä viestejä on vuodessa alle 50 000 kpl, yhden lähetyksen hinta on 3,75€ + 0,0075€ per vastaanottaja. Hinnat alenevat määrien kasvaessa.

Kiinteän kuukausiveloituksen mukaisessa hinnoittelussa hinta määräytyy palveluun talletettujen vastaanottajien lukumäärän mukaan. Esim. kun vastaanottajien lukumäärä on 501-2 500, kuukausihinta on 35,00€

Hinnat alv. 0.

Kyselytyökalu

 • Gruppon mukana asiakas saa käyttöönsä  LimeSurvey-kyselytyökalun
 • palvelun isännöinnistä veloitamme 15€/kk
 • hintaan sisältyy:
  • enimmillään 1000 vastausta kuukaudessa
  • enintään 250 mB tallennustilaa
 • laajemman käytön hinta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa

Pyydä tarjous!